UWAGA: Zmiana adresu strony PG4 !!! http://www.gim4.bialapodl.pl

 

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi


Publiczne Gimnazjum nr 4
 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Białej Podlaskiej

tel. 83 341 64 42

pg4-bialapodlaska@o2.pl

 

 

  

 

 


 

Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Białej Podlaskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Sidorska 30 e-mail pg4-bialapodlaska@o2.pl